מאמר מאת עורכי "דרכי תקוה"

מבין המיצרים אל דרכי תקוה

עצב לאומי ועיצוב אלטרנטיבי

[תגובות מתקבלות ברצון בפינת הדיאלוג ]

אגדה מיסטית מספרת, כי ביום שבו חרב המקדש נולד המשיח. הקישור בין האסון הלאומי לגאולת העם הוא מוטיב חוזר במסורת היהודית. אנו אמונים על גילוי זרעי הישועה בתוך עת הצרה.

הנה כי כן, אנו מעלים את האתר "דרכי תקוה" אל כתובתו הקבועה, ממש לקראת תחילת אב, חודש החורבן שהוא גם חודש הנחמה.

ימים אלה המצוינים בלוח השנה שלנו בשם "בין המיצרים" מסמלים עבורנו תהליכים קשים ומדאיגים המכניסים את החברה שלנו למשברים חוזרים ונשנים. בניגוד למצב הרוח של נכאים, השלמה ויאוש - אנו נושאים את לפיד התקוה. מה היא תקוותנו? - כי בתוך החשכה שבה אנו נתונים עכשיו, קיימת עבור איש איש (ואשה) מאתנו גם הדרך שבה יוכל הוא ליצור את הבוקר האחר, החדש.

אנו מאמינים כי אדם יכול לשנות כיוון של תהליכים, לקדם ערכים ואידיאלים שנזנחו, ולתרום לעיצוב עתיד עמו.

זה נראה כאילו מצוקתנו היתה צריכה להחמיר בתחומים רחבים: בתרבות, בכלכלה, בבטחון, במינהל, במשפט, ביחסי-אנוש - כדי שמהלך של תיקון יסודי יוכל עכשיו לקבל את התנופה הדרושה.

דפוסי הפעולה הנהוגים כיום בחברה ובמדינה שלנו הכזיבו. במסגרתם הגענו למה שהגענו. עם זאת, רעיונות חדשים נחסמים במידה רבה, נתקלים ביחס של התנגדות או של התעלמות וביטול. אמנם אין בטחון מראש לגבי שום רעיון חדש שהוא אכן טוב ומועיל - אך ברור לנו כי חזונות ותכניות שאנשים מנסים להציג, על פי רוב אינם נבחנים לגופם, אם מתוך חשש מפני כל שינוי ואם למען הגנה על אינטרסים של קבוצות בעלות כוח.

ההתקדמות בדרכים של תקוה, קשה עוד יותר כאשר פועלים למענה כל אחד במבודד. אנו לקחנו על עצמנו להשתדל לחבר יחד, למעין קהילה, את אלה המוכנים לנסות רעיונות חדשים ולפעול למען היקר לכולנו. בקהילתנו, פורום "דרכי תקוה", נוכל להעלות רעיונות, להעמידם לבדיקה בפני החברים ובפני כלל הציבור, לקיים דיאלוג בין צרכים שונים וגישות נבדלות - ולשתף פעולה בעשייה למען עצמנו ולמען הכלל.

לא נחתור לגיבוש תורה משותפת נכונה ומוסמכת. לעומת זאת נאפשר בירור עניני והוגן של רעיונות שונים ואף מנוגדים, ברוח של דיאלוג אמתי, וכן ניתן שיקוף ליוזמות של יחידים וקבוצות לפעול למען הזולת ולמען הכלל. כל אחד מהמבקרים אצלנו יוכל לבחור במה לתמוך ולמען מה לפעול.

גם את/ה תוכל/י לתרום את חלקך בעצם התענינותך, בהעלאת נושאים והשתתפות בדיונים, בהשתתפות בפעילויות, בעדכון המידע שבידינו וכן בהפניית חברים וחברות לאתרנו: "דרכי תקוה - HopeWays ".

מערכת 'דרכי תקוה', 20/7/2003


חזרה למאמר הנוכחי