מאמר מאת הרון יחיא

[תגובות מתקבלות ברצון בפינת הדיאלוג]

השלום בקוראן

... האל הוא חנון ורחום לאנושות. (קוראן, 2:143)

לפי הקוראן, המלחמה מייצגת "חובה בלתי רצויה" שאותה יש לבצע תוך הקפדה על הוראות הומניות ומוסריות מדויקות ושאין לנקוט בה אלא במקרים שהדבר בלתי נמנע לחלוטין.

בפסוק מן הקוראן מוסבר שאנשים הפותחים במלחמה הם הכופרים ושהאל אינו מעוניין במלחמות:

... בכל פעם שהם מציתים את אש המלחמה, האל מכבה אותה. הם מתרוצצים על פני הארץ ומשחיתים אותה. האל אינו אוהב את המשחיתים. (קוראן, 5:64)

במהלך כל הקרבות והכיבושים של תקופת הנביא מוחמד, נשמרו בקפדנות זכויותיהם של החפים מפשע וחסרי המגן. הנביא מוחמד הזכיר נושא זה למאמינים פעמים רבות והתנהגותו האישית הפכה אותו למודל לחיקוי עבור תלמידיו. הוא פנה למאמינים שעמדו לצאת לקרב במונחים אלה: "צאו למלחמה על פי דת האל. לעולם אל תגעו בזקנים, בנשים או בילדים. שפרו תמיד את מצבם והראו להם חסד. האל אוהב את הישרים" (Ahmad Diya'al-Din al-Kamushkhanawi, Ramuz al-Ahadith, Vol 1, 84/8). שליח האל גם הבהיר את הגישה שחייבים המוסלמים לאמץ לעצמם אפילו כשהם בעיצומה של סערת הקרב:

"אל תהרגו ילדים. המנעו מנגיעה באנשים המקדישים עצמם לעבודת האל בכנסיות! לעולם אל תרצחו נשים וזקנים. אל תציתו אש בעצים ואל תכרתו אותם. לעולם אל תהרסו בתים!" (Ahmad Diya'al-Din al-Kamushkhanawi, Ramuz al-Ahadith, Vol 1, 76/12)

עקרונות האיסלאם שקבע האל בקוראן מסבירים את המדיניות המתונה שנקט הנביא מוחמד. בקוראן, מצווה האל על המאמינים לנהוג בלא-מוסלמים בעדינות ובצדק:

האל אינו אוסר עליכם להיות טובים כלפי אלה שלא נלחמו בכם על דתכם או גרשוכם מבתיכם, ולא לנהוג בהם בצדק. האל אוהב את אוהבי הצדק. האל רק אוסר עליכם להיות חבריהם של אלה שלחמו נגד דתכם וגרשו אתכם מבתיכם ותמכו בגלותכם ... (קוראן 60:8-9)

הפסוקים לעיל מבהירים כיצד צריכים המוסלמים להתייחס אל לא-מוסלמים: מוסלמי חייב לנהוג יפה בכל הלא-מוסלמים ולהמנע מחברות רק עם אלה המפגינים איבה כלפי האיסלאם. במקרה שאיבה זו גורמת להתקפות אלימות נגד מוסלמים, על המוסלמים להגיב בצדק ולהתחשב בממדים ההומניים של המצב. כל צורה של ברבריות, מעשי אלימות שאינם נחוצים ותוקפנות בלתי צודקת אסורים על פי האיסלאם. בפסוק אחר מזהיר האל את המוסלמים כנגד אלו ומסביר שאסור להניח לזעם כלפי האויב לגרור מעשי עוול:

אתם המאמינים! הפגינו יושר למען האל, העידו בצדק. אל תניחו לשנאה לעם להסית אתכם לנהוג באי-צדק. נהגו בצדק. זה קרוב יותר לדרך האמונה. האמינו באל (לבדו). האל יודע את מעשיכם. (קוראן 5:8)

משמעות המושג "ג'יהאד"

המשמעות המדויקת של "ג'יהאד" היא "מאמץ". לפיכך, "לבצע ג'יהאד" באיסלאם פרושו "להפגין מאמץ, להיאבק". הנביא מוחמד הסביר ש"הג'יהאד הגדול ביותר הוא זה שאדם מנהל נגד נשמתו התחתונה". הכוונה ב"נשמתו התחתונה" כאן היא לרצונותיו ותשוקותיו האנוכיות.

לפי נקודת ההשקפה הקוראנית, המילה "ג'יהאד" יכולה גם להתפרש כמאבק על מישור אינטלקטואלי נגד אלה המדכאים בני אדם, נוהגים בהם באי-צדק, מענים אותם באכזריות ומפרים את זכויות האדם. מטרת המאבק הזה היא להשיב על כנם את הצדק, השלום והשוויון.

מעבר למשמעויות אידיאולוגיות ורוחניות אלו, מאבק במובן הפיסי נחשב גם הוא ל"ג'יהאד". אולם מאבק זה חייב להיות למטרות הגנתיות בלבד. השימוש במושג "ג'יהאד" לתאור מעשי תוקפנות נגד חפים מפשע, כלומר למעשי טרור, אינו מוצדק ומהווה סילוף חמור של משמעותו הנכונה של המונח.

הקוראן אוסר להרוג את עצמך (להתאבד)

אנשים מסוימים שאינם מבינים נכון את האיסלאם הכריזו הצהרות מוטעות לחלוטין, לפיהן דת השלום הזו מתירה התקפות של מחבלים מתאבדים, כאשר האיסלאם אוסר בהחלט הן התאבדות והן רצח של אחרים. המילים "אל תהרגו את עצמכם" (קוראן 4:29) מבטאות את קביעת האל שהתאבדות היא חטא. באיסלאם, אסור לשום אדם להרוג את עצמו משום סיבה שהיא.

התאבדות, והתקפות התאבדות הגורמות מוות לאלפי חפים מפשע, מהוות חילול מוחלט של המוסר האיסלאמי. היחידים שיכולים לעשות מעשים כאלה הם אנשים בעלי גישה מוטעית ביותר לדת, שאין להם מושג על המוסר הקוראני האמיתי, שאינם מסוגלים להשתמש בתבונתם ובמצפונם, שנמצאים תחת השפעה של אידיאולוגיות אתיאיסטיות ושמוחם נשטף בתעמולת שנאה ונקמה. כל אחד חייב להתנגד למעשים כאלה.

התקופה שלפנינו דורשת מכל הארצות לפעול בזהירות, ברגישות ובחכמה. הקהיליה הבינלאומית בכללותה חייבת לנצל את ההזדמנות ללמוד לחיות זה לצד זה, תוך חילופי דברים של שלום אשר יעשירו את חיינו. תקוותנו היא שהעולם ייפטר מהטרור ומכל התבניות צרות האופקים, הברוטליות והברבריות.

הרון יחיא, 9/6/2005

בקרו באתרים: www.harunyahya.com (עברית), www.unionoffaiths.com (אנגלית)

לרכישת יצירותיו של הרון יחיא, בקרו כאן: www.bookglobal.net


חזרה למאמר הנוכחי