מאמר מאת פרופ' עדה אהרוני

[תגובות מתקבלות ברצון בפינת הדיאלוג ]

"טיהור אתני" של מי?

אחד הגורמים העיקריים לגל האנטישמיות המודרנית השוטף בימים אלה את אירופה, הוא מסע התעמולה הפלשתינאית היוצר אקלים אנטי-יהודי. כדי להיאבק בגורם בסיסי זה, יש לגלות את האמת אודות גירוש היהודים מארצות ערב. העולם שמע רק על העוול שנגרם לפליטים הפלשתינאים, אך כמעט שום דבר על אסונם של היהודים שגורשו מארצות ערב, במיוחד ממצרים, עירק וסוריה. הבה נשווה ביניהם:

1) בעוד שהפליטים הפלשתינאים מנו 700,000 בשנת 1948, הרי שהפליטים היהודים מארצות ערב היו רבים יותר - 900,000!

2) הרכוש שהיהודים הוכרחו להשאיר בארצות ערב, הן נכסים פרטיים והן הקהילתיים, היה גדול בהרבה מזה שהפלשתינאים השאירו בישראל (כפי שתועד על ידי בית הדין הבינלאומי בהאג).

3) היה למעשה "טיהור אתני" נגד יהודים בארצות ערב. רק מעטים חיים שם כיום. יהדות מצרים, למשל, מנתה 100,000 בשנת 1948, אך רק 38 חיים שם כיום. בישראל לא היה "טיהור אתני" נגד ערבים, שכן הם מהווים כיום 20% מאזרחי המדינה.

הסברת עובדות אלו תביא תועלת רבה:

1) שינוי מדעות קדומות להגינות, צדק ואמת.

2) אם יבינו הפלשתינאים שהם אינם היחידים שסבלו, ייתכן שתפחת סרבנותם.

3) אם היהודים מארצות ערב, המהווים עם צאצאיהם כמעט חצי מישראל, יראו שמתחשבים במורשתם, ייתכן שיהיו מוכנים יותר להסכים יותר לוויתורים למען השלום.

למידע נוסף: בקרו באתר של יהודי ארצות ערב - JAC. (אנגלית).

פרופ' עדה אהרוני, 26/2/2004


חזרה למאמר הנוכחי