עו"ד אילון ירדן:

המשטר הבינלאומי שכוננה מגילת האו"ם אמור להשליט במישור הבינלאומי יחסים הדומים לאלו שמשליט המשטר הפנים מדיני. מדינה הנוקטת תוקפנות היא עבריינית ומבצעת פשעים נגד השלום ואף נגד האנושות. כל תוקפנות נחשבת לעבירה, אך יש דרגות שונות של חומרה בעבירות השונות. תוקפנות שמטרתה רצח עם נחשבת לחמורה שבעבירות, בדומה לרצח בכוונה תחילה במישור הפנים מדיני. מבחינה זו, התוקפנות של מדינות ערב ושל הפלסטינים נגד מדינת ישראל מהווה עבירה של רצח עם, כיוון שמטרתה המוצהרת הייתה תמיד להביא לחיסול הקיום היהודי בארץ, ולא רק להשתלט על הארץ.

רק אם תשכיל ישראל להבין, שהזכות לשלום היא מוחלטת ובלתי ניתנת למסחור ולמיקוח, כי אז תוכל היא להשיג שלום מבלי לשלם בעבורו, מבלי לוותר על שום אינטרס הנחשב חיוני בעיניה...

לישראל זכות יסוד לשלום ולביטחון, שהיא בעלת מעמד חוקתי עליון, וחבל שאין היא מודעת לכך. כל עוד נאמין שהשלום הוא סחורה, השאלה היחידה שעליה נתווכח היא, מהו גובה המחיר שלה בשטחי מולדת, בהשבת פליטים, בחלוקת ירושלים ובנכסים אחרים המוחזקים על ידינו.


קראו את המאמר השלם

סגור חלון