הגדל תמונה

 

הרב זאב חיים ליפשיץ

מייסד ומנהל סדנת אנוש

חניך האסכולה הליטאית אך אינו שייך לשום זרם מן המסגרות הסטנדרטיות. מייצג את רוח ישראל של גדולי ישראל הליטאיים והחסידיים. מוצאו מן המשפחות המיוחסות שביהדות התורה הליטאיים. שאב את יסודות חינוכו ותורתו מאביו הגאון, תלמידו של החפץ חיים ומגדולי ישיבת לומז'ה וחברון. גדל בצילו של החזון- איש. יצק מים על ידיהם של רבותיו הגאונים ר' שלמה זלמן אויערבאך, והיה יד ימינו של בעל ה"שרידי אש" הרב יחיאל יעקב ויינברג בשוויץ, במשך עשר שנים, והשתתף בכתיבה ועריכה של השו"ת "שרידי אש". בני דודו בעל ה"אגרות משה" רבי משה פיינשטיין, והגאון הגרי"ד סולובייציק זצ"ל עמהם עמד בקשר אישי כעשרים שנה. יסד את המכון "סדנת אנוש" אותו הוא מנהל בשלושים השנים האחרונים.

הרב הוא אבי פסיכולוגיה חדשה, יהודית אנושית, המתבססת גם על לימודיו אצל הפרופסור ז'אן פיאז'ה בג'נבה. כמו-כן, יצר פילוסופיה יהודית מקורית: אקזיסטנציאליזם חיובי. תורתו עוסקת במקומו המרכזי הפעיל והמכריע של היחיד, מול הא-לוהים ומול הבריאה. שיטתו בחינוך, בייעוץ נישואין ובהדרכה רוחנית הקנו לו מעמד ייחודי בעולם הרוח היהודי של ימינו.


קראו עוד על סדנת אנוש :

אודות סדנת אנוש

פסיכולוגיה יהודית

פילוסופיה יהודית

פרסומים והוצאה לאור

בקרו באתר של סדנת אנוש
כל הזכויות שמורות ל'דרכי תקוה', © 2003-5

'דרכי-תקוה' שומר על זכותו לפרסם חומרים לפי שיקול דעתם של עורכי האתר. עם זאת, כל החומרים באתר זה מתפרסמים על אחריותם הבלעדית של מחבריהם. בעלי האתר ועורכיו אינם מקבלים על עצמם אחריות לשום חומר, אלא אם הם נזכרים במפורש כמחבריו של קטע מסויים.