תנועת לאו"ר

לב אחד ורוח חדשה

ערכי היסוד של תנועת לאו"ר

רעיונות לאו"ר מתמקדים סביב שני ערכים: אחריות ו בחירה .

כיום אנו חיים במדינת ישראל ללא שני ערכים אלה. פוליטיקאים ופקידים מנהלים את חיינו. השיטה הפוליטית והכלכלית עושה אותנו תלויים בחסדיהם ומטפחת אזרח חסר אחריות - "ראש קטן". בשלטון מחזיקים פוליטיקאים שאינם נושאים באחריות לכשלונות ודואגים לספק הטבות למקורביהם ובעלי בריתם.

מי שמאמין כי מדינה יכולה להתקיים לאורך זמן ברמה כזו של חוסר אחריות - הוא נאיבי.

אחריות - פירושה כי מצפים מאיתנו למלא את חובותינו ונהיה מוכנים לשאת בתוצאות מעשינו. אחריות קיימת רק כאשר לאדם יש תחושת שייכות לחברה בה הוא חי.

בחירה - פירושה הזכות והיכולת להחליט בין דרכים שונות. הבחירה החופשית קיימת רק כאשר האדם יודע מה טיבה של כל דרך, לאן היא מובילה ויש בידו את הכלים והאמצעים ללכת בה.

האחריות והבחירה מושתתות על יחסי כבוד ואמון ועל דפוסים של סמכות ושל דין וחשבון.

חיים של אחריות ובחירה פירושם שהאזרח והמנהיג יהיו אחראים למעשיהם. כדי להשיג זאת יש להעניק לאזרח סמכות ושיקול דעת לנהל את חייו ולתבוע ממנהיגים דין וחשבון על מעשיהם. כדי להשיג מטרות אלו יש להפריד בין סמכויות שצריכות להיות בידי האזרח לבין סמכויות שצריכות להשאר בידי השלטון.

המדינה הינה הכלי להגשמת יעודנו כעם ואילו הקהילה הינה הכלי להשגת שאיפותינו האישיות והקבוצתיות. לכן, יש לבנות מסגרות אלו בהתאם ליעודן. לאו"ר מציעה כי נושאים תרבותיים וחברתיים ינותקו מאחריות השלטון ויועברו לאחריותה של הקהילה. תושבי המדינה יתארגנו, לפי לבחירתם, בקהילות מקומיות או אזוריות שתעסוקנה בנושאים כגון: חינוך, תרבות, שירותי בריאות, שירותי נקיון וכדומה. תקציבים למטרות אלו, שיהיו חלק מתקציב המדינה, ייקראו תקציב העם ויועמדו ישירות לרשות הקהילות על פי הוראת האזרחים. מערכת המימשל תתפנה לעסוק בתחומי אחריותה: הגנת המדינה, ניהול מדיניות החוץ, השלטת חוק וסדר בחברה, בניית תשתית חברתית וכלכלית. בכל הנושאים הללו יגדל משקלו של התכנון לטווח ארוך והשיקול של טובת הדורות הבאים.

עלינו להבטיח שצרכינו המיידיים לא ידחקו את החובה לדאוג לעתיד ילדינו. לכן לאו"ר מציעה שיטת מימשל חדשה הכוללת, בין השאר, נשיא הנבחר על-ידי העם ובית-עליון ואשר תפקידם העיקרי יהיה התוויית מדיניות לאומית בנושאים המסורים לאחריות השלטון.

בהתאם לעקרונות אלה - אחריות ובחירה - מציעה לאו"ר קווי יסוד לבניה מחדש של הסדרים הפוליטיים והחברתיים במדינת ישראל.

לבנות מחדש את ביתנו - זו דרכה של לאו"ר.


אודות תנועת לאו"ר

לאתר של תנועת לאו"ר
כל הזכויות שמורות ל'דרכי תקוה', © 2003-5

'דרכי-תקוה' שומר על זכותו לפרסם חומרים לפי שיקול דעתם של עורכי האתר. עם זאת, כל החומרים באתר זה מתפרסמים על אחריותם הבלעדית של מחבריהם. בעלי האתר ועורכיו אינם מקבלים על עצמם אחריות לשום חומר, אלא אם הם נזכרים במפורש כמחבריו של קטע מסויים.