תנועת לאו"ר

לב אחד ורוח חדשה

תנועת לאו"ר הינה תנועה ציונית אשר הוקמה בשנת 1979 על-ידי קבוצת אזרחים ביוזמתו של יעקב חסדאי .

חברי הקבוצה היו מודאגים מתהליכים שליליים בחברה ובמדינה, מהשחתת המערכת הפוליטית, מירידת רמת המנהיגות ומאובדן הערכים המשותפים של העם.

בעיני חברי לאו"ר הבעיה החשובה ביותר של ישראל היתה, והינה - תיקון וחידוש ערכיה ואורחות חייה של ישראל - ולא הבחירה בין שטחים לשלום.

בראשית שנות השמונים, בדיונים רעיוניים ממושכים, גיבשו חברי הקבוצה תכנית מקיפה לשינוי פניה של ישראל. התכנית מושתתת על ערכים של אחריות ובחירה, מציעה דגם פוליטי חדש וקוראת לחיזוק כוחה של הקהילה. הצעות לאו"ר פורסמו בחוברת בשם 'חיים של אחריות ובחירה' . מאז עוסקים חברי התנועה בהפצה והסברה של רעיונות התנועה והצעותיה לבנייה מחדש של הסדרים הפוליטיים והחברתיים במדינת ישראל.

כיום מתברר כי איבדנו את ארץ ישראל השלמה וגם שלום אמיתי לא נקבל. נותרה עוד תקווה אחת שהיא תנאי להבטחת עתידה של מדינת ישראל - לבנותה מחדש, בדרכים דמוקרטיות, כחברה צודקת ומתוקנת .


ערכי היסוד של תנועת לאו"ר

לאתר של תנועת לאו"ר
כל הזכויות שמורות ל'דרכי תקוה', © 2003-5

'דרכי-תקוה' שומר על זכותו לפרסם חומרים לפי שיקול דעתם של עורכי האתר. עם זאת, כל החומרים באתר זה מתפרסמים על אחריותם הבלעדית של מחבריהם. בעלי האתר ועורכיו אינם מקבלים על עצמם אחריות לשום חומר, אלא אם הם נזכרים במפורש כמחבריו של קטע מסויים.