לאתר 'התקווה'
הגדל תמונה

הגשמת ישראל האידיאלית

מדינת שנים-עשר השבטים

מאת ד"ר יצחק חיות-מן

הישראלים - כמו גם הפלשתינאים - נמצאים במשבר. אך משבר עמוק הוא גם הזדמנות להיבנות מחדש. נושאים מהותיים שניסו להדחיק, כמו "זכות השיבה", ריבונות בירושלים וגורל הר הבית, עלו והתגלו כקושרים ומקבעים את זהויותינו. צריך כיום חזון שיראה כיצד ניתן להתגבר על הנושאים המהותיים. לכן הוקמה ה"אקדם-יה לירושלים" כבית יוצר בינתחומי למחקר ופיתוח החזון. בחקירותינו מצאנו חזון כזה כבר בתורה (וממנו מובלע גם בברית החדשה ובקוראן) - אם רק נקרא אותה בקריאה לגיטימית אך חדשה - לא רק קריאה יהודית (או נוצרית או מוסלמית) אלא קריאה "ישראלית" חדשה.

זהות ישראלית חדשה

אנו מחפשים זהות ישראלית חדשה שבה יוכלו גם יהודים וגם ערבים להרגיש הרגשת "אנחנו". לא "לרוע המזל עלינו לחיות יחד" אלא "למזלנו ההשגחה זימנה אותנו יחד". התורה מציעה מודל אידיאלי לישראל - מודל שנים-עשר השבטים - ולהם עיר מקדש משותפת בתווך. לאמיתו של דבר, התורה אינה ממליצה כלל על "הקמת מדינה יהודית בארץ ישראל". האידיאל המתבטא בתריסר הוא של קונפדרציה. מדוע תריסר? כי ריבוי זה מאפשר יישוב סכסוכים שהיו רק מתחדדים ומתגברים בסידור דו-צדדי - כמו של "שתי מדינות לשני עמים" ("עם יהודי" ו"עם פלשתינאי") באותה ארץ אחת.

הסיפור התנכי אף מספק רמזים משמעותיים ביחס לתריסר המרכיבים של ישראל עתידית. המרכיב הראשון של ישראל - ה"יהודי" - קשור בדימוי של שבט יהודה, ובהרחבה אל "בני לאה". אך "ישראל" מדאורייתא איננה רק "יהודה" - וישראל של היום אינה רק יהודית-רבנית, ואלה הנחשבים כיהודים הם בפועל מכמה סוגים די שונים. "בני האמהות" (בלהה וזלפה בסיפור המקורי) מופיעים כיורשים ונוחלים שווי זכויות בצד אחיהם בני הגבירות. הם מייצגים פתרון לבעיה של הקיטוב הדו-צדדי, המתבטא בתורה בסיפור יצחק וגירוש ישמעאל (סיפור המקביל למצב של הגליית ערבים בהקמת מדינת ישראל).

אך המיוחד בסיפור בני ישראל הוא תוספת "בית יוסף" (או בני רחל). יוסף חוזר ומצטרף אל אחיו מתוך בחירה, למרות שהיה יכול לחיות בשלווה בחוץ לארץ. התוספת של ימינו יכולה וצריכה להיות מקרב המליונים הרבים, מקרב כל אומות העולם, המרגישים זיקה לישראל, לירושלים ולציון. זהו הגורם הקריטי להסבת המצב מקונפליקט דו-צדדי לשילוב רב-צדדי. בלעדיו ימשיכו יהודים וערבים לנהל מאבק דמוגרפי עיקש על הפיכתם לרוב. המפתח להיווצרותו של גורם רציני כזה הוא בזיקה לתנ"ך על כל תולדותיו,סוג של ציונות נוצרית או ציונות אוניברסלית, שנקודת המיקוד שלה היא בירושלים.

החזון החדש לישראל מציע לכן את ירושלים כמקום הגיבוש של ישראל האוניברסלית החדשה.

כל העיר העתיקה כמקדש החדש של ירושלים
לגלריית האמנות באתר 'התקווה'
הגדל תמונה

העיר העתיקה של ירושלים והר הבית נותרו לב הבעיה והמכשול להסדרי שלום בין ישראל והפלשתינים ואף צד אינו יכול לוותר עליה למשנהו. העירו-האירו על כך כבר רבים שוויתור בירושלים יוכל להיעשות רק בהקדשתה לאלהים. נכון היה אילו הישראלים והפלשתינים הסכימו למסור את העיר העתיקה, לתקופה מסוימת, לניהולו של תאגיד בין-לאומי ובין-דתי חדש של אוהבי ירושלים מכל העולם, ובכך היו מאפשרים לעצמם לשאת ולתת על הבעיות שהן קיומיות לרוב תושביהם.

נראה כי רעיון זה הוא עדיין ערטילאי מדי. אך מחקרים שרוכזו באקדם-יה לירושלים מגלים אפשרות לראות בכל העיר העתיקה את המקדש החזוני העתיד, שהוא "בית תפילה לכל העמים" (המוזכר כ"בית השלישי" של חזונות יחזקאל, יוחנן וכת מדבר יהודה, ומופיע בשמות שונים באיסלאם, בודהיזם ועוד). לכן, נכון יהיה להכריז על העיר העתיקה כולה כעל "עיר האלהים" וכעל אתר תרבותי עולמי המוקדש ליצירת שלום בארצנו ובכל העולם. תפיסה זאת מאפשרת להראות דרכים למימוש המקדש ללא שום פגיעה במבנים המקודשים הקיימים.

אך גם אם לא ניתן כיום לעשות זאת בפועל, הרי הכרת התפקיד הרוחני-תרבותי של ירושלים כמקדש תעודד את הקמתו של מקדש וירטואלי, המשרת בעצמו צרכים רוחניים, מצביע על אפשרות השכנת שלום על ירושלים ועל כל ישראל, ומסייע להכשרת עושי-שלום.

דגם כיפת הסלע כמקדש ההשלמה.
 
לגלריית כיפת הסלע באתר 'התקווה'
הגדל תמונה

אין אולי בעולם עוד מבנה כל כך גלוי וידוע ועם זאת - כל כך מסתורי ונסתר כמו כיפת הסלע, בחיצוניות ניתן כמובן לציין את היותו המקום המסוכן ביותר לשלום העולם. (האינתיפדה האחרונה לובתה בהזדעקות שוא לשמירת כיפת הסלע, ותיתכן חלילה גם הזדעקות-אמת). אך הפנימיות מגלה את הסיכוי להשלמה.

חקירותינו העלו את כוונותיהם האידיאליות-אוניברסליות הנסתרות של בוני היכל זה, שהיו "בונים חפשיים" סופים, נוצרים ואף יהודים, אשר פעלו כחבורה אחת וראו עצמם כחוברים אל "מקדש שלמה". נוכל להראות בבירור כיצד הוטבעו כוונות אלו בגיאומטריה של תבנית ההיכל כמו גם בקישוטיו, וכן כיצד הן מראות את היותו של ההיכל תואם את המרכיבים המיוחדים של המקדש שבחזון יחזקאל, ואת היותו מרכיב מפתח להפעלת המקדש השלם של כל העיר העתיקה. התבניות המקודשות הללו מאפיינות את הפולחן והעבודה הרוחנית התואמים לאותו היכל ואת תכלית הפעלתו בעתיד כמתקן לתיקון האנושות. נראה שלא ניתן למצוא מודל טוב יותר לכך.

המדרשים מתייחסים למקדש שלמה כמקדשו של מי "שהשלום שלו". הצורך העליון המחייב את הפעלתו של המקדש הוא השכנת השלום והכשרתם של יוצרי השלום. והיכל כיפת הסלע מיועד לכך. גם אם לא ניתן היום פוליטית לקבל הסכמה להכשרתה של כיפת הסלע לייעודה זה, הרי ניתן בנקל יחסית להקים מודלים שלה במקומות שונים, וכן להמחישה ולהפעילה באורח וירטואלי בסייברספס העולמי. יהיה זה אך שבח והערכה אליה, ותרומה להשקטת הדאגה המוסלמית מפני היהודים והנוצרים הרואים צורך בהסרת כיפת הסלע כדי לקדם את בנין המקדש.

מוצע לכן לבנות מודל וירטואלי של כיפת הסלע, המאפשר את הפעלתה כמתקן של השלמה בין הבריות בכל הקשר שהוא (מה שיאפשר גם הקמה עסקית של הפרויקט). אך עיקר ההדגמה יהיה לתהליך הבירור של תריסר שבטי ישראל האוניברסלית מבין כל בעלי העניין בירושלים, שיתקבצו באתר הנבחר לתרגול "ירו-שלם" - ראית השלם. הם יכנסו למתקן הוירטואלי לתרגולים בקבלתם העצמית וההדדית ובהשלמתם. מתוך התקדמותם בתרגול תיווצרנה ביניהם הסכמות והבנות חדשות, עד ליצירת ההשלמה המשותפת להם והדגמת הגשמת התקווה של כלל ישראל האידיאלית.


הישן יתחדש והחדש יתקדש - ספרם של ד"ר יצחק חיות-מן וישראל אהד אזרחי

אודות ד"ר יצחק חיות-מן

מאמרים שפורסמו במדורנו 'חדשות ודעות'

בקרו באתר 'התקווה'

קראו על תוכניתו של חיות-מן במגזין 'Wired' (באנגלית)
כל הזכויות שמורות ל'דרכי תקוה', © 2003-5

'דרכי-תקוה' שומר על זכותו לפרסם חומרים לפי שיקול דעתם של עורכי האתר. עם זאת, כל החומרים באתר זה מתפרסמים על אחריותם הבלעדית של מחבריהם. בעלי האתר ועורכיו אינם מקבלים על עצמם אחריות לשום חומר, אלא אם הם נזכרים במפורש כמחבריו של קטע מסויים.