הרשת הקהילתנית (קומוניטרית)

הרשת הקהילתנית - The Communitarian Network - היא קואליציה של יחידים וארגונים שהתאחדו למען שיפור הסביבה המוסרית, החברתית והפוליטית. אין אנו משתייכים לשום מגזר או מפלגה ומהווים אגודה על-לאומית.

החזון הקהילתני

אמריקאים נאבקו בשנות התשעים של המאה העשרים לשקם את אמינותם של מוסדותינו הבסיסיים ולעצור מגמות מטרידות של התגברות הפשע, ערעור הסדר החברתי והתפוררות המשפחה. העשור האחרון היה עידן של רפורמות חברתיות חשובות: בבתי הספר הציבוריים, במערכת המשפט הפלילית ובמדיניות בתחום המשפחה. בכל רחבי ארה"ב פעלו אזרחים לחיזוק הדגש על פיתוח האישיות, הגברת האחריות האישית וביטוי ערכים נעלים בפרהסיה הציבורית.

פעילות זו ואחרות - ב"חממות חברתיות מובילות" - תרמו להפחתת רמת הפשיעה האלימה, שיעורי פשיעת נוער, מספר הריונות של בני נוער, ואפילו ניכרה בהישגים של תלמידים בבתי הספר. הציבור מפגין שיפור הדרגתי אך משמעותי.

מדיניות ורעיונות קהילתניים מילאו תפקיד מרכזי בתנועה גוברת זו של התחדשות תרבותית ומוסדית. הוגים קהילתניים שותפים להובלת התנועה למען "אמנת החינוך", הדוגלת בחזרה לחינוך לערכי התנהגות ראויה ואחריות אישית, באלפי בתי ספר ציבוריים ברחבי ארה"ב. כמו כן, קהילתנים ממלאים תפקיד חשוב בגישה הקהילתית החדשה למשפט הפלילי, הזוכה להצלחה ניכרת בשיקום הסדר בשכונות ומשיגה הפחתה ממשית בשיעורי הפשיעה האלימה. בתחום מדיניות המשפחה, קהילתנים פועלים למען מדיניות שתחזק את התא המשפחתי ותפחית את שיעורי הגירושין. הם הובילו בעיצוב של מדיניות המבוססת על יוזמה, שנועדה להחליש גישות המזלזלות בנישואין ולחזק יחס של עדיפות לילדים וליציבות המשפחה - תוך כדי שמירה על הזכויות של נשים וגברים גם יחד.

בניגוד לגישות החברתיות של "הימין" ו"השמאל" הישנים, קהילתנים מדגישים את הצורך באיזון בין זכויות לחובות. הקהילתנים מאמינים שזכויות רבות פירושן חובות רבות. תנועת המטוטלת של החברה בת ימינו הרחיקה לכת לכיוון האוטונומיה האישית על חשבון האחריות האישית והחברתית. מפתח חשוב לפתרון בעיותיה החברתיות של אמריקה בימינו הוא החלפת "שיח הזכויות" ב"שיח של חובות".

בחיפוש אחר פתרונות לבעיותינו החברתיות, קהילתנים אינם בונים על תוכניות ממשלתיות יקרות, אך גם לא על כוחות השוק בלבד, אלא על "הכח השלישי" רב העצמה - על הקהילה. באמצעות רענון והעצמה של קהילות, תוך עידודן לתת ביטוי לערכיהן המוסריים, קהילתנים שואפים לחזק את אחריות היחיד להתנהגותו האישית.

הקהילתנות היא ביסודה גישה אופטימית לנושאי המדיניות הציבורית. למרות מודעותם לנטיות האנושיות להתנהגות אנוכית, קהילתנים מאמינים שאפשר לבנות חברה טובה המבוססת על שאיפתם של בני האדם לשתף פעולה, לטובת מטרות קהילתיות המושתתות על ערכים חיוביים. זו היתה הגישה האופטימית שהפעילה אמריקאים לאורך ההיסטוריה. זמנים חדשים מעלים נושאים חדשים, אך המיקוד הקהילתני על ערכיה של החברה הטובה מספק כיוון חיוני לשימורה של החברה הטובה.

רעיונות חדשניים ורעננים למדיניות המעודדת הסכמה ציבורית חדשה על פעילות חברתית חיובית - אלה סימני ההיכר של התנועה הקהילתנית בעשור האחרון.


למדו על הקהילתנות והצטרפו לאחת התנועות היצירתיות ביותר לחידוש פניה של החברה האמריקאית:

אודות אמיתי עציוני - מייסד הרשת ומנהלה

על ספריו של עציוני

The Communitarian Network

2130 H Street, NW, Suite 703

Washington, DC 20052

USA

(202) 994-7997

The Institute for Communitarian Policy Studies

George Washington University

2130 H Street N.W. Suite 703

Washington, DC 20052

USA

(202) 994-8190

FAX (202) 994-1606

לפרטים נוספים
כל הזכויות שמורות ל'דרכי תקוה', © 2003-5

'דרכי-תקוה' שומר על זכותו לפרסם חומרים לפי שיקול דעתם של עורכי האתר. עם זאת, כל החומרים באתר זה מתפרסמים על אחריותם הבלעדית של מחבריהם. בעלי האתר ועורכיו אינם מקבלים על עצמם אחריות לשום חומר, אלא אם הם נזכרים במפורש כמחבריו של קטע מסויים.