עו"ד אילון ירדן

ספר חדש

ציון במשפט תיפדה

חלופה לתהליך אוסלו

הגדל תמונה

הספר משמש כמצע לתנועה פוליטית חדשה בשם צד"ק - ציונות, דמוקרטיה וקידמה. התנועה שנוסדה על ידי ירדן, נושאת על דגלה הצעת פתרון חדשה לסכסוך הישראלי-פלשתינאי, על יסוד עקרונות החוק הבינלאומי.

ההנחה הבסיסית של הספר היא שטבעו של הסכסוך חורג מן התחום הפוליטי. מדובר גם במאבק על זהויות ונאמנויות קבוצתיות, נושאים שאינם נדונים בציבור בדרך כלל. ירדן מציע לישראלים ופלשתינאים כאחד, זהות לאומית מוצקה, אשר תתרום להשגת הסכמה כנה ובת-קיימא בין שני הצדדים הלוחמים. הספר מיועד לכל אלה שהתאכזבו מהפוליטיקה העכשווית, אך מאמינים עדיין בתקווה הציונית.

החלק הראשון משווה בין הפתרונות השונים שהוצעו עד כה לסכסוך הישראלי-פלשתינאי ומציג בהשוואה את הפתרון של צד"ק. החלק השני בוחן מזווית חדשה את ההיסטוריה של ארץ ישראל בגבולות המנדט הבריטי, ואת השלכותיו של הניתוח ההיסטורי על גיבוש זהותם הלאומית של העמים הנאבקים על הארץ הזאת.

להזמנת הספר


אודות הצעת הפדרציה של אילון ירדן

אודות אילון ירדן

מאמרים שפורסמו במדורנו 'חדשות ודעות'

בקרו באתר של תנועת צד"ק מיסודו של אילון ירדן
כל הזכויות שמורות ל'דרכי תקוה', © 2003-5

'דרכי-תקוה' שומר על זכותו לפרסם חומרים לפי שיקול דעתם של עורכי האתר. עם זאת, כל החומרים באתר זה מתפרסמים על אחריותם הבלעדית של מחבריהם. בעלי האתר ועורכיו אינם מקבלים על עצמם אחריות לשום חומר, אלא אם הם נזכרים במפורש כמחבריו של קטע מסויים.