הגדל תמונה

 

פדרציה - לא הפרדה

מאת עו"ד אילון ירדן

מדינה פלשתינאית עצמאית - הברירה הגרועה ביותר לכל בארץ ישראל

התומכים במדינה עצמאית אך מוגבלת, פשוט אינם מכירים יתר על המידה את החוק הבינלאומי המודרני, שעל פיו מתקיימים יחסים בינלאומיים. העובדה היא שהחוק הבינלאומי אינו מכיר ביצור כלאיים הנקרא "מדינה עצמאית מוגבלת". הואיל וכריתת בריתות צבאיות בין מדינות עצמאיות אינה אסורה על פי החוק הבינלאומי, שום דבר לא ימנע ממדינה עצמאית להתחמש, לכרות בריתות צבאיות, או אפילו לתת מחסה לארגוני טרור.

במקרה שישראל תחליט להגן על עצמה מפני תוקפנות מצד מדינה פלשתינאית עצמאית, היא תהיה נתונה למתקפה דיפלומטית מסיבית מצד הקהיליה הבינלאומית. מאידך, כל עוד שטחי הגדה המערבית ורצועת עזה נתונים לשליטה צבאית ישראלית, כל פעולה צבאית ישראלית, כגון "חומת מגן", מהווה תמיד אופציה לשימוש בסמכותה הריבונית לשם שמירת הבטחון בשטחים אלה.

יתר על כן, מדינה פלשתינאית עצמאית תחסל את מפעל ההתיישבות היהודית בשטחי יש"ע. הדבר יוביל בהכרח לטרנספר של מאות אלפי מתנחלים יהודים מבתיהם ואדמותיהם.

מדינה פלשתינאית עצמאית גם תציב איום אסטרטגי לממלכת ירדן. קיומה של ירדן ידידותית מהווה אינטרס ישראלי חיוני.

מדינה פלשתינאית עצמאית היא גם הפתרון הגרוע ביותר עבור מרבית הפלשתינאים בגדה המערבית וברצועת עזה. מאז כינונה של הרשות הפלשתינאית, התדרדר מאד המצב הכלכלי והבטחוני. מדינה פלשתינאית שתעסוק במרוץ חימוש ותנוהל בידי מנגנון ביורוקרטי מושחת, תבלע את רוב המשאבים הכלכליים ותרושש את החברה הפלשתינאית.

מדינה פלשתינאית בגדה המערבית ורצועת עזה גם תהווה פתרון לקוי הואיל והיא תשאיר את מרבית העם הפלשתינאי, לפי הגדרתו העצמית המזערית ביותר, מחוץ לגבולות מדינתו - בשטחי ישראל וממלכת ירדן. המדינה הפלשתינאית צפויה להיאבק נגד קרע זה באמצעות דרישות לסיפוח שטחים מישראל ומירדן. מאבק זה עלול להוביל לחיסולן של ירדן וישראל כמדינות עצמאיות ולשעבוד אזרחיהן (אלה שיצליחו לשרוד) לממשלה פלשתינאית עוינת.

הפתרון הטוב ביותר: פדרציה

תוכנית הפדרציה רואה באוטונומיה הפלשתינאית בגדה המערבית ורצועת עזה שלב מעבר שיוביל לפדרציה ישראלית-פלשתינאית, אשר תהא מבוססת על שוויון מלא, תחת ממשל פדרלי משותף, עם צבא אחד וכלכלה מאוחדת.

בתחילה, כל אזור יכונן אוטונומיה נפרדת בשטחו, שם יתפתחו מוסדות דמוקרטיים וכלכלה מודרנית. לכל אוטונומיה יהא פרלמנט נפרד (שינוהל על בסיס רב-מפלגתי מודרני), רשות שופטת אוטונומית, תקשורת רב-ערוצית חופשית ומנהל אזרחי משותף.

בשלב מאוחר יותר, כאשר הגדה והרצועה יגיעו לשוויון אזרחי וכלכלי דומה לשאר שטחי הארץ, מדינת ישראל תהפוך לישות פדרלית ישראלית-פלשתינאית. המערכת תעוגן בחוקה פדרלית, תכלול מספר קנטונים, כפי שייקבעו ע"י האסיפה המכוננת ולפי ההרכב הדמוגרפי של אזורי הארץ. כל קנטון יסומן בתיחום שיפוטי ברור, אך אלה יהיו גבולות מנהליים ולא צבאיים. לכל אזרחי הפדרציה תהא אזרחות כפולה: של הפדרציה ושל הקנטון. זהותו הלאומית של כל קנטון תיקבע על ידי רוב אזרחיו, כאשר המדינה עצמה תהיה 'מדינת כל אזרחיה'.

הבטחון בפדרציה יישאר בידי צה"ל, אשר יגייס בהדרגה את כל אזרחי הארץ.

לפדרציה יהיה מטבע אחיד ושוק משותף, עם תנועה חופשית של אנשים, סחורות, הון ויידע.

הפדרציה תקיים הפרדה גמורה בין דת ומדינה, תוך קיום שוויון מלא לכל הדתות.

עברית וערבית יהיו השפות הרשמיות בכל מוסדות המדינה.

כדי למנוע שינוי במעמדו המיוחד של העם היהודי בארצו עקב שינויים דמוגרפיים, יקום בית נבחרים פדרלי מעל הפרלמנטים של הקנטונים. הייצוג בבית הנבחרים יהיה על בסיס שוויוני והחלטותיו יהיו חייבות להיות פה-אחד, ללא קשר ליחסי רוב ומיעוט ביחסים שבין יהודים לפלשתינאים. בנוסף, תבטיח החוקה את זכויותיהם של הרוב ושל המיעוט כאחד - הן בכל קנטון והן בכל שטחי הפדרציה.

כמו כן, כדי להבטיח את המשך קליטתם של עולים יהודים ויישוב יהודים בארץ, ללא פגיעה בצרכי הפלשתינאים, התיישבות יהודית עתידית תכוון לשטחים דלילי אוכלוסין בגולן, בגליל, בעמק הירדן ובנגב, אך לא בשטחי יהודה, שומרון ועזה. ישובים יהודיים קיימים לא יפונו, פרט אולי לרצועת עזה, שאינה יכולה לקיים התיישבות חקלאית עתירת קרקעות בגלל צפיפות אוכלוסייתה. (פתרון חלופי יכול להיות מציאת עתודות קרקעיות נוספות לצורך יישוב תושבי עזה מחוץ לרצועה, בסיני ובנגב).

קונפדרציה של מדינת ישראל והממלכה ההאשמית של ירדן

ארץ ישראל היא יחידה גיאופוליטית אחת. נהר הירדן לא שימש מעולם כגבול לאומי. עתידה של הארץ תלוי בשיבה לגבולותיה הטבעיים - גבולות המנדט הבריטי - ובבניית קהילה אנושית מודרנית בתוך גבולות אלה.

להשגת יעד זה, יש להקים קונפדרציה שתורכב מישראל וירדן. הקונפדרציה אינה דורשת דמיון בשיטות השלטון, ולכן זוהי אופציה ריאלית אפילו כיום, כאשר לכל מדינה יש שיטה שלטונית שונה, הואיל ויש לישראל ולירדן אינטרסים חיוניים משותפים בתחומי הבטחון, הכלכלה ואיכות הסביבה. בנוסף, מבנה זה יספק פתרון לבעיית הפליטים, אשר רובם חיים כיום בשטח פלשתינה המנדטורית.


קראו את תכניתו המלאה של עו"ד אילון ירדן בספרו "ציון במשפט תיפדה"

אודות אילון ירדן

מאמרים שפורסמו במדורנו 'חדשות ודעות'

בקרו באתר של תנועת צד"ק מיסודו של אילון ירדן
כל הזכויות שמורות ל'דרכי תקוה', © 2003-5

'דרכי-תקוה' שומר על זכותו לפרסם חומרים לפי שיקול דעתם של עורכי האתר. עם זאת, כל החומרים באתר זה מתפרסמים על אחריותם הבלעדית של מחבריהם. בעלי האתר ועורכיו אינם מקבלים על עצמם אחריות לשום חומר, אלא אם הם נזכרים במפורש כמחבריו של קטע מסויים.