ק.ש.ר - קווי שינוי ריבונות

פתרונו השלם של הסכסוך הישראלי פלשתיני

רקע

את שלל הרעיונות שהועלו בשנים האחרונות להסדר מדיני בין ישראל לפלשתינים, ניתן לסכם במשפט אחד: 'אנחנו נפרק התנחלויות- ואתם תוותרו על זכות השיבה'.

את 'מחיר השלום' ישלמו כבר הפליטים המתנחלים.

זה לא עובד ככה. המציאות מלמדת שלאשליה הזו אין אחיזה במציאות: בקמפ-דיוויד הסתבר שהפלשתינים אינם מתכוונים לוותר על השיבה. מולם הוכיחו המתיישבים ביש"ע, תוך מחיר דמים כבד, שגם הם אינם מתכוונים לוותר על אחיזתם בארץ.

מענה - הן ל'זכות השיבה' הפלשתינית, והן ל'זכות הישיבה' היהודית - הוא על כן אינטרס ישראלי מובהק! בלעדיו לא בא הסכסוך אל קיצו! כלומר, מענה, שבו ה'שבים' נותרים אזרחים פלשתיניים, וה'מתיישבים' נותרים אזרחים ישראליים. כיבוד זכויותיהם, אך תוך שמירה על הפרדה ברורה ומלאה - הפרדה שלטונית: יהודי שולט על יהודי, פלשתיני על פלשתיני.

נשמע דמיוני? בדיוק מענה כזה מציגה 'דרכי שלום'! וללא שום 'וויתורים כואבים'. לראשונה מסתכלים למציאות בעיניים. לא 'ימינה', לא 'שמאלה', גם לא ל'מרכז'.

הפתרון

במשפט אחד-מעבירים קווים לפי התושבים, ולא תושבים לפי הקווים:

עקרון בסיסי מלווה - 'עקרון שמירת השטח': שטחה של כל ריבונות, זו הפלשתינית וזו הישראלית, נשמר זהה לסך השטח שמכתיבים קווי 67. סך השטח נשמר - אופן חלוקת השטח משתנה. כדי לשמר גם את ההפרדה וגם את זכויות ה'שיבה' וה'ישיבה' - נדרש פשוט מנגנון תיחום חדש.

המנגנון המיוחד שמגדיר את אופן חלוקת השטח החדשה נקרא 'קשר'. קשר הם ראשי התיבות של 'קווי שינוי ריבונות'. ה'קשר' משרטט באופן מדויק היכן חלה ריבונות של כל צד ברחבי הארץ.

לשם חלוקת השטח החדשה קיימים שני סוגים של קשר: הקשר הראשי נסמך על קווי 67. הקו מתפתל תוך תיקונים מקומיים קלים בלבד. תיקונים המחילים את הריבונות הישראלית על יישובים יהודיים ביש"ע הסמוכים לקו הירוק. סדר גודל של קילומטרים ספורים.

הקשר מהסוג השני - הקשר המעגלי - החידוש הגדול של 'דרכי שלום': הקשר המעגלי הינו קו שינוי ריבונות היקפי, המחיל את הריבונות הישראלית ביישובים היהודיים ('המבודדים') השוכנים בתוך השטח הפלשתיני. ובצד השני, בצד הישראלי, מגדיר הקשר המעגלי ריבונויות פלשתיניות חדשות בתוך השטח הישראלי ('התנחלויות פלשתיניות'). לשטחים אלה מתבצעת זכות השיבה! הנה כך קבלת אזרחות ישראלית אינה חלק מזכות זו: הפלשתיני השב שומר על נתינות פלשתינית, כפי שהמתיישב ביש"ע נשאר אזרח ישראלי. סך השטח נשאר זהה לזה של טרום 67! אף אחד לא נאלץ להיעקר - לא מביתו ולא מחלומו.

הקשר המעגלי מקיים את 'זכות הישיבה' הישראלית. הקשר מחיל את הריבונות הישראלית על ההתנחלויות ביו"ש ועזה ומאפשר אף 'חגורת צמיחה' ליישוב, כך שאינו עובר בהכרח צמוד ל'קו הבית האחרון'. הקשר המעגלי מאפשר לרדת מהרעיון הבעייתי של פרוזדורי הסיפוח הפתלתולים עבור מה שמכונה 'גושי התיישבות', המוצגים בהצעות שונות.

הקשר המעגלי מקיים את 'זכות השיבה' הפלשתינית. בתוך ישראל מוקצים אזורים לפליטים, ששטחם שווה לאלה שהוקצו עבור ההתנחלויות. היכן שניתן, ולו ברמה הסמלית, יכללו אף ממש את אותם אזורים שנעזבו, (זאת במידה ואלה לא יושבו כבר מאז מחדש). במקרים אחרים יוקמו בקרבה יחסית למחוזות נעזבים, תוך התחשבות בכוחות דמוגרפיים ומשאבי קרקע. הקשר המעגלי מאפשר לפליטים להתיישב במחוזות נעזבים, או בקרבתם היחסית, מבלי לוותר על אזרחות פלשתינית, ומבלי שהם נאלצים לזמזם 'נפש יהודי הומייה', לבחור לכנסת ישראל, או להעמיס על משאביה.


איזה מענה נותן הפתרון לכל סוגיות הסכסוך? כל ההצעות נמצאות באתר "דרכי שלום".

להרחבות ולהעמקות, ביאורים ומפות נא לפנות ישירות לדו"אל: אלעד – mail@peaceways.net
כל הזכויות שמורות ל'דרכי תקוה', © 2003-5

'דרכי-תקוה' שומר על זכותו לפרסם חומרים לפי שיקול דעתם של עורכי האתר. עם זאת, כל החומרים באתר זה מתפרסמים על אחריותם הבלעדית של מחבריהם. בעלי האתר ועורכיו אינם מקבלים על עצמם אחריות לשום חומר, אלא אם הם נזכרים במפורש כמחבריו של קטע מסויים.