אירגון פעילים למען חברה אזרחית בישראל - חא"י

האירגון נוסד בשנת 2000, במטרה ליישם במדינת ישראל סדר חברתי חדש, בן שלוש צלעות. תפיסתנו על שיתוף שלושת המגזרים החברתיים, מבוססת על הערכים, המטרות והפרוייקטים הבאים:

ערכים

•  חופש למגזר השלישי: המגזר החברתי-תרבותי

•  שוויון במגזר השני: המגזר הפוליטי-שלטוני

•  אחווה (שיתוף פעולה) במגזר הראשון: המגזר הכלכלי-עסקי

מטרות

•  אירגון עצמי של החברה האזרחית בישראל כמגזר שלישי, המודע למקומו ותפקידיו בחברה הישראלית

•  יישום שילוב שלושת הגורמים בשלושת המגזרים במדינת ישראל

פרוייקטים

1. במגזר השלישי, התרבותי-רוחני, חא"י פועל בארבעה מישורים מקבילים:

א. הקמת תנועה אזרחית כלל ארצית המורכבת מאזרחים פרטיים.

ב. הקמת מועצות אזרחים מקומיות-אזוריות (ראו באתר האינטרנט שלנו את הקריאה להקמת מועצת אזרחים בגליל).

ג. הקמת אסיפת אזרחים לאומית, אשר תייצג את המגזר הרוחני-תרבותי מול המגזר הפוליטי והמגזר הכלכלי.

ד. הקמת "בנק חברתי" שלא למטרות רווח, אשר יתמוך במפעלים כלכליים ותרבותיים בעלי ערך.

2. במגזר השני, הפוליטי-שלטוני, חא"י פועל בשני תחומים:

א. הסברה וקידום חקיקה, במטרה להשלים את חוק יסוד כבוד האדם וחירותו, באמצעות חוק הזכויות החברתיות של האדם, כדי ששני חוקים אלה יהוו את שני עמודי היסוד לחוקה הישראלית העתידית (שאינה קיימת עדיין).

ב. הבאת התפיסה של שיתוף בין שלושת המגזרים לידיעת הנציגים הנבחרים מכל המפלגות, הן בממשלת ישראל והן בשלטון המקומי.

3. במגזר הראשון, הכלכלי-עסקי, חא"י פועל להקמת "התאחדויות כלכליות" (או "קהילות"), אשר ישתפו יצרנים, צרכנים וסוחרים ביצירת נהלים כלכליים משותפים: במקום "מאבק כלכלי" המתחולל כיום בין שלושתם, הקהילות הכלכליות יטפחו ערבות הדדית ושיתוף פעולה לרווחת הכלל.


קרא את מאמריו של ד"ר ישעיהו בן-אהרן:

שעתו של המגזר השלישי: עליית החברה האזרחית בעולם ובישראל

מדוע זקוקה החברה האזרחית בישראל לארגון ומוסדות חברתיים עצמאיים?

לאתר של חא"י

דו"אל לחא"י
כל הזכויות שמורות ל'דרכי תקוה', © 2003-5

'דרכי-תקוה' שומר על זכותו לפרסם חומרים לפי שיקול דעתם של עורכי האתר. עם זאת, כל החומרים באתר זה מתפרסמים על אחריותם הבלעדית של מחבריהם. בעלי האתר ועורכיו אינם מקבלים על עצמם אחריות לשום חומר, אלא אם הם נזכרים במפורש כמחבריו של קטע מסויים.