אשר שלאין קרא את מכתבו של ברוך עובדיה, ומגיב עליו כדלהלן..

אני מבקש מידידי ברוך שיבהיר לנו את השאלות הבאות.

1. האם אתה מאמין שישות פלשתינית עצמאית אכן תדבק בהסדר אם יושג? האם אתה באמת תאמין למנהיג פלשתיני שיוותר על זכות השיבה? ומה אם יבקש לא להזכיר את הנושא בהסכם? האם יש לך תשובה למקרה של הפרת ההסדר ?

2. איזה מין בריתות והסכמים יאפשרו להגביל את הכוח הצבאי הפלשתיני, אך כדבריך גם יטילו מגבלות על השימוש של ישראל בכוחה להגנתה?

3. אילו הגבלות אזרחיות יהיה המיעוט הערבי בישראל מוכן לקבל על עצמו?

4. האם באמת אפשר להגן על הסדרי השלום באמצעות גדר הפרדה?

5. מה מבטיח שערבות בינלאומית, יותר מאשר תתרום ליציבות ההסדר תחסום את יכלתנו להתגונן? מה ישתפר על ידי התחייבות "אומות העולם" להגן על המיעוט היהודי בתוכן?

6. הייתכן שהפלשתינים יסכימו לפצות את ישראל על ישובים שיפונו, בטרם פוצו הפלשתינים על הישובים שהם פינו ב1948-?

7. מה לפי הערכתך ההיקף המספרי של "קיצונים ערביים" שלא ישלימו עם ההסדר, וכמה כוח יהיה בידם לאורך זמן?

8. מה יקרה עם הפלשתינים שיישארו ביש"ע מחוץ להשפעתנו? מה יהיו תנאי חייהם? האם הם באמת יחיו שלווים ובוטחים בחרות ובכבוד? בלי אדונים קשים על ראשם? האם ביתם יהיה "מכונן על יסודות הצדק והמוסר"? האם מצוקתם לא תוסיף להיות מנוצלת לגיוסם נגדנו?

אתה קובע כי "אם לא נחלק את הארץ בינינו ...לא ייכון כאן שלום לעולם"; אני מציע לך לעיין ב"קולות השלום" שבאתר שלנו, ולראות מגוון רעיונות חלופיים המכוונים להסדרים שאינם מחייבים הרס חסר-טעם של מפעל ההתיישבות - ואולי יגאלו את הפלשתינים מהגורל המר שהבאנו עליהם בהסכמי אוסלו.


הקוראים מוזמנים להצטרף לדיאלוג זה

לחץ על כפתור Back של הדפדפן