מאמר קצר מאת אהוד טוקטלי

ראו הוזהרתם!

הגיע רגע האמת של ישראל. תוכנית "ההינתקות" של שרון מניחה את הבסיס המוסרי, המשפטי והפוליטי למבצע "טרנספר" עתידי נגד ישובים ערביים!

המחוקקים צריכים לחשוב פעמיים לפני שיצביעו בעד החקיקה של שרון. ממשלות עתידיות עלולות ליישם את החקיקה הזו עצמה לעקירת אוכלוסיה ערבית.

מערכת המשפט חייבת לבחון את מידת חוקיותה של מדיניות שרון. אם זו תפסוק שהעתקת אוכלוסיה אזרחית אינה סותרת את 'חוק יסוד כבוד האדם וחרותו' או את החוק ההומניטרי הבינלאומי, עלול התקדים לשמש בעתיד לגרוש אזרחים לא-יהודיים.

יהיו שיטענו שההתנחלויות אינן חוקיות, ולפיכך לא יוכל המודל של שרון לשמש נגד הערבים. אך האמת היא שההתנחלויות יותר חוקיות מאשר עשרות אלפי מבנים בישובים ערביים בכל רחבי הארץ. כדי להכריז על כל ההתנחלויות כבלתי חוקיות, יצטרך בית המשפט לפסוק שכל המדיניות הישראלית מאז מלחמת ששת הימים היתה בלתי חוקית, כולל פסיקות רבות של בג"ץ ובית המשפט העליון עצמו.

יתר על כן, תוכניתו של שרון תעניק מעמד חוקי לעצם הרעיון של עקירת אזרחים משיקולים דמוגרפיים ו/או פוליטיים. יהיו אפילו כאלה שיטענו שכוונתו האמיתית של שרון היא להקריב כעת כשמונת אלפי מתנחלים כדי להכשיר את הקרקע לתוכנית גדולה יותר בעתיד, שדרכה ינסה לשנות את המאזן הדמוגרפי ע"י גרוש המוני של ערבים.

התקשורת צריכה לקחת בחשבון שמסע השיסוי שהיא מנהלת כעת נגד המתנגדים לטיהור האתני של חבל עזה ישמש בעתיד להשתקתן של מחאות נגד צעדים דומים שיינקטו נגד הפלשתינאים.

אל תאמרו שלא הוזהרתם!

אהוד טוקטלי, 29/9/2004

אודות אהוד טוקטלי ומאמרים נוספים


סגור חלון