מאמר קצר מאת אהוד טוקטלי

די לצביעות!

"ואהבת לרעך כמוך," מצווה התורה, וחז"ל מסבירים זאת במלים פשוטות: "מה ששנוא עליך לא תעשה לחברך."

כמה בסיסי!

וכמה שונה מן הנורמות של ימינו! במקומותינו כבר ממש לגיטימי לשפוט אנשים שונים לפי אמות מידה שונות.

אז מספיק עם הצביעות הזו!

אלה שתומכים בגירוש הצפוי של המתנחלים מבתיהם - חייבים להבין שהמעשה הזה יספק בסיס מוסרי לגירוש של ערבים, הן בעבר והן בעתיד! המחלוקת המשפטית אודות חוקיות ההתנחלויות רחוקה מהכרעה משפטית ואין היא רלוונטית כלל, כי המניעים לפינוי הם גזעניים בעליל. אלה החושבים שטיהור אתני נגד יהודים הוא מעשה קביל מבחינה מוסרית אינם יכולים להתעלם מן האפשרות שיהיו יהודים שיאמצו אסטרטגיה זו כנגד אחרים!

אלה שתומכים בהתנהלותם הבלתי-דמוקרטית של שרון ותומכיו, הורסים במו ידיהם את הדמוקרטיה הישראלית ומניחים את היסוד המוסרי לדיקטטורה עתידית של מתנגדיהם.

אכן, ניתן לבקר את מדיניות ישראל, כמו גם את הערבים, אך יש לעשות זאת תוך כדי החלת אותם עקרונות על כל הצדדים. פשוט בלתי אפשרי להגיע לצדק ולשלום בדרך של צביעות!

אהוד טוקטלי, 17/6/2004

אודות אהוד טוקטלי ומאמרים נוספים


סגור חלון