מאמר קצר מאת אהוד טוקטלי

צדק לפליטים

הטרגדיה של פליטי המזה"ת נותרה כפצע פתוח באזורנו. לא ניתן להשכין שלום אמת ללא מענה כולל למצוקת עקורי האזור. הישראלים והערבים מטיחים אשמות הדדיות מזה עשרות שנים, כאשר הסבל האנושי הולך ונמשך. אולי ניתן להציע מספר עקרונות לפתרון צודק ומציאותי:

א) הבעיה לא תוכל להפתר כל עוד תמשיך להוות כלי להשגת מטרות פוליטיות. הזכויות של כל פליט הנן אישיות ויש לתת להן מענה, ללא קשר לפתרון הפוליטי של הסכסוך הלאומי. הסיכויים לפתרון שתי הבעיות יהיו טובים יותר אם נדון בכל נושא בנפרד.

ב) הכל חייבים לאמץ גישה מציאותית ולוותר על חלומות שווא. הפליטים הפלשתינאים, השומרים על מפתחות בתיהם האבודים, ינחלו רק אכזבה, כי בתיהם כבר אינם קיימים.

ג) משתי עוולות לא יוצא צדק! השבת הפליטים הערבים אל אדמותיהם באמצעות גירוש יהודים מבתיהם, רק תגרום לטרגדיות חדשות, שיחריפו עוד יותר את הסכסוך.

ד) יש לכנס וועידה בינלאומית שתדון בדרכים למתן פיצוי לכל פליטי האזור.

כפי שכבר ציינה פרופ' עדה אהרוני במאמרה, היו יותר יהודים שהוגלו בכפיה מארצות ערב ממספר הערבים שנעקרו מישראל, ויותר רכוש הוחרם מיהודים אלה מהרכוש שאבדו הפלשתינאים. פליטי האזור כולם, יהודים כערבים, זכאים לקבל פיצוי אישי עבור רכושם האבוד.

ה) בכל הסכם פוליטי שיסיים את הסכסוך הישראלי-ערבי, תחליט כל קהילה לאומית האם וכיצד תרצה לקלוט את הפליטים מבני עמה. העקורים יוכלו אז לבחור בעצמם כיצד לבנות את חייהם מחדש.

מקורות:

1, 2, 3.

אהוד טוקטלי, 18/3/2004

אודות אהוד טוקטלי ומאמרים נוספים


סגור חלון