מאמר קצר מאת אהוד טוקטלי

חג פורים שמח!

בחג הפורים אנו חוגגים לא רק את נס הצלתנו מהשמדה פיסית, אלא גם את נצחונה של רוח האדם.

מגילת אסתר מספרת לנו: "וכל-עבדי המלך אשר-בשער המלך, כורעים ומשתחוים להמן - כי-כן צוה-לו המלך; ומרדכי - לא יכרע ולא ישתחוה."

התנהגות מוזרה זו הציתה את חמתו של המן והובילה לתוכניתו להשמדת היהודים. אם כן, מדוע נהג כך מרדכי? האם לא הבין את הסכנה?

נראה שמרדכי היה מודע למשמעות הפנימית של המצב. המן ייצג דבר-מה ששום אדם אמיתי אינו יכול להשתחוות לו. הוא מתואר בסיפור המגילה כאגו-מניאק דיקטטורי ותאב-כח, בעוד מרדכי חושב על כבודם ורווחתם של כל בני האדם. מרדכי מבין שאין לוותר על ערכים נעלים ולקבל שלטון דיכוי מרושע, אפילו אם הדבר מסוכן באותו רגע.

נצחונו של מרדכי יכול לשמש מופת לכולנו. גם בעת סכנה, אנו יכולים לשמור על רוחנו החפשית ולסרב לכוף את ראשנו בפני כוחות הרשע. אל לנו לשאוף להשגת מטרות אנוכיות על חשבון זולתנו. החרות, הצדק וכבוד האדם אינם ניתנים לחלוקה.

מעל לכל, אנו יכולים ללמוד ממרדכי כיצד לנצח את הפחד והייאוש, ותמיד לשמור על התקוה לעתיד טוב יותר. החרות הפנימית הזו היא ללא ספק סיבה טובה לחגוג בשמחה גדולה!

אהוד טוקטלי, 4/3/2004

אודות אהוד טוקטלי ומאמרים נוספים


סגור חלון