מאמר מאת אהוד טוקטלי

חלום החלומות

מכתב לידיד מוסלמי

סאלאם אח יקר,

בשם הריבון הרחום, אשר ברא את כל יצורי העולם, אני מבקש ממך לשקול את דברי, כשם שאני האזנתי לדבריך ולמחשבותיך, בלב חפץ וללא דעה קדומה.

כמאמין לרעהו, אני קורא לך להושיט יד בנסיון משותף לעצור את שפיכות הדמים ואת הייסורים, את האכזריות ואת העוול, אשר רודפים את ארצנו המבורכת כבר למעלה ממאה שנים. עלינו למצוא דרך להגשים את תפקידנו האמיתי כבניו של אברהם / איברהים, כי החלופה תהיה קשה מנשוא.

לשמחתי, שמעתי לאחרונה הוגים איסלאמיים המוקיעים את השינאה והטרור, תוך הוכחות שהקוראן מצווה על המוסלמים לחיות בשלום עם נוצרים ויהודים - "אנשי הספר".

אך שמעתי גם את חזונם לעתיד. כמה מהם אומרים זאת בגלוי, בעוד אחרים מסתתרים אחרי ניסוחים מעורפלים. החזון הנפוץ בקרב מוסלמים אדוקים רבים הוא הקמת הכ'ליפות הגדולה, אשר תתייחס ברוחב לב לכל מי שאינו מוסלמי.

אני מציע לכולנו לערוך חשבון נפש ולבדוק אם חזונות כאלה עשויים להביא לשלום של אמת.

אני שותף מלא לביקורתך החריפה על תהליך אוסלו, אשר לא היה הוגן ואינו מעשי כלל. אך מה היא החלופה?

לדעתי, אזורנו סובל מהתנגשות טראגית בין חזונות רבים. ניתן לחלק אותם לשתי קבוצות עיקריות: "תוכניות הפרדה" ו"השקפות שתלטניות". כל קבוצה ניתנת לחלוקה פנימית בין חזונות "דתיים" ו"חילוניים", "מערביים" ו"מזרחיים" ועוד. אך אף אחד מהם לא יצליח לשפר את העתיד.

נדמה לי שאנחנו מסכימים שכל תוכניות החלוקה, אשר שלטו בדעת הקהל ובפוליטיקה העולמית מאז שנות השלושים של המאה העשרים, אינן מעשיות ואינן צודקות מבחינה מוסרית. הסיסמא העכשווית של אלה המכנים עצמם "שמאל ליברלי" בישראל, חושפת את טבעם האמיתי. הביטוי: "הם שם ואנחנו כאן" משקף התנשאות וקורא לאפרטהייד. במקרה הטוב, תוכניות ההפרדה מבטאות תחושה עמוקה של ייאוש וניכור. אין ספק ששום מאמין אינו יכול לקבל זאת!

החזונות מן הסוג השני מזיקים עוד יותר. אנשים רבים נוטים לדמיין עולם טוב יותר, בתנאי שאנשים אחרים יקבלו את דעתם. רוב התוכניות ל"מדינה אחת" מתעלמות מהמגוון התרבותי, הרוחני וההשקפתי שקיים באזורנו. למשל, חזון "המדינה החילונית-דמוקרטית" אינו מקבל את שאיפתו של העם היהודי לעצמאות ומאיים על כל הדתות. אש"ף, אשר טבע את המונח הזה, הקים לאחרונה משטר - שהוא אולי חילוני אך ספק אם הוא דמוקרטי. לכן סביר לראות בחזונו של אש"ף מזימה להחלפת השליטה היהודית על ערבים - בשליטה ערבית על כל האחרים.

אני בטוח שאתה, ידידי, מאמין בכנות גמורה ששום שליט איסלאמי לא יתדרדר לשפלות שכזו, הואיל וערכיו הדתיים ידריכו אותו לנהוג בכל אזרחיו בהגינות ובנדיבות. אך אולי תוכל להודות שחזון הכ'ליפות אינו אלא "השקפה שתלטנית". למעשה, ניתן לראות במלכות האיסלאמית תמונת-מראה של החזון היהודי לימות המשיח. גם מלכנו העתידי אמור למשול בכל מתוך צדק וסובלנות, על פי מצוות התורה. ובכל זאת, אינני מצפה ממך לקבל את הצעתי להגיע למנוחה ולנחלה תחת כנפיו המגוננות של המלך-המשיח היהודי.

חייבים למצוא דרך אחרת! עלינו ללמוד כיצד לחלום ביחד, ליצור חזון שיאפשר לכל אחד מאיתנו לשמור על ערכיו, ללא השפלת אף צד למעמד נחות.

ישנם אנשים בעלי רצון טוב שכבר עיצבו מודלים יצירתיים, אותם נוכל לאגוד לקבוצה שלישית: "חלום החלומות". ישנם הקוראים למגמה זו 'מאש"מ' (מדינה אחת - שתי מערכות), לפי דוגמת הונג-קונג, האיחוד האירופי ועוד. אני מעדיף לכנות זאת 'מאמ"ר' - מדינה אחת - מערכות רבות. יחיה נא כל אחד בקהילתו החפשית לפי דרכו!

הבה נקים מדינה מסוג חדש, אשר תהיה מבוססת על מודל פרקטי, שיאמץ את כל מגוון הקהילות, התרבויות, הערכים והאמונות.

הבה נבנה ידידות אמיתית, שתתבסס על כבוד הדדי וחרות לכל.

הבה נזנח את השאיפה ההרסנית להפרדה בין בני האדם, כמו גם את הרצון להכניע את הזולת ולהשפילו. הן הייצר להפרדה והן הדחף השתלטני, אינם יכולים לנבוע מאהבה או מאמונה אמיתית.

אנו מאמינים שהבורא רצה להעניק לנו חיים של שלום וחרות. אך האם אנו מוכנים להגשים את האתגר?

אהוד טוקטלי, 15/1/2004

אודות אהוד טוקטלי ומאמרים נוספים


סגור חלון