תגובת דוברת הצלב האדום הבינלאומי, אנטונלה נוטרי

[תגובות מתקבלות ברצון בפינת הדיאלוג ]

הצדק והצלב האדום

גב' אנטונלה נוטרי, דוברת הצלב האדום הבינלאומי (צל"א) בג'נבה, מגיבה על שאלותיו של עורך 'דרכי תקוה':

שאלה: הצלב האדום הבינלאומי הכיר בשלושה סמלים מגינים: הצלב האדום, הסהר האדום והאריה האדום (לא בשימוש). החוק הבינלאומי ואמנות ג'נבה מקנים מעמד מוגן לאנשי צוות ומתקנים רפואיים המסומנים בסמלים אלה. התקפות על מתקנים או אנשים מסומנים נחשבות לפשעים נגד החוק ההומניטרי הבינלאומי. למרות שגם סמלים דתיים ולאומיים השונים מהצלב הוכרו רשמית כסמלים מגינים, הסמל היהודי-ישראלי - מגן דוד אדום - לא זכה מעולם בהכרה רשמית. מה הסיבה למדיניות זו?

תשובה: הצל"א אינו אנטישמי או אנטי-ישראלי. הצל"א תומך בכל לב בצירופו המלא של 'מגן דוד אדום' (מד"א) לתנועת הצלב האדום והסהר האדום (כעת הוא נהנה ממעמד של משקיף). לא הצל"א מונע את צירופו המלא של מד"א, אלא התקנות הנקבעות ע"י הוועידה הבינלאומית, שבה מיוצגות כל המדינות השותפות לאמנות ג'נבה. החוק הבינלאומי מכיר רק בשלושה סמלים, אשר ישראל ומד"א אינם חפצים להשתמש בהם, וניתן להבין זאת. מאז אמצע שנות התשעים, בקשו הצל"א והפדרציה הבינלאומית של אגודות הצלב האדום והסהר האדום לשנות את המצב הזה.

הפתרון המוצע כולל אישור של סמל נוסף, שיוכל לשמש כל מדינה שאינה חפצה להשתמש בצלב האדום או בסהר האדום. הסמל יקבל אותו מעמד כשל הסמלים המוכרים כיום ע"י אמנות ג'נבה. הוא עוצב כך שלא יהיו לו שום קונוטציות לאומיות, דתיות, פוליטיות או אתניות, וכתוצאה מכך יאפשר שימוש במצבים שונים ברחבי העולם, שבהם יש ספק לגבי כיבוד הנייטרליות של הסמלים הקיימים.

אישורו של הסמל הנוסף דורש שינוי בחוק הבינלאומי, הואיל ושום סמל לא יכול לקבל הכרה כסמל מגן בעתות סכסוך אלא אם כן אושר ע"י ממשלות במסמך חוזי. מתנהלים מגעים לכינוס וועידה דיפלומטית, אך הם נדחו כאשר פרצה האלימות במזרח התיכון. הן הצל"א והן הפדרציה הבינלאומית נותרו מחוייבים בתוקף לפתרון זה.

ב-9 ליוני 2003, חתמו מד"א והצל"א על הסכם שיתוף פעולה ראשון בתולדותיהם. הצל"א משתף עתה פעולה עם מד"א בתחומים הבאים: טיפול רפואי (בנק דם, פרמדיקים), מוכנות ותגובה למצבי אסון, איחוד משפחות, הפצה של החוק ההומניטרי הבינלאומי וקשרים בינלאומיים עם אגודות לאומיות אחרות. בדצמבר 2003 ובפברואר 2004, התקיימו מפגשים נוספים בין נציגי הצל"א ונציגי מד"א. הן הנהלת מד"א והן הרשויות בישראל, רואות באירועים אלה התפתחויות חיוביות. הצל"א ימשיך בשיתוף פעולה זה, תוך כדי השקעת כל מאמץ לסייע בשילוב מד"א בתנועה, כהכנה לצירופו המלא.

שאלה: האם הצל"א מגדיר אנשים התוקפים אמבולנסים, מתקנים רפואיים ובתי חולים יהודיים, כפושעי מלחמה?

תשובה: הצל"א אינו חולק על זכותה הלגיטימית של ישראל להגן על עצמה, במיוחד כנגד התקפות נתעבות על אזרחים. אין כל תירוץ או הצדקה להתקפות נגד אזרחים, בכל מקום ובכל זמן שהן מתרחשות. כך קובעת הודעה לעתונות מתאריך 18 לפברואר:

"הצל"א חזר וגינה התקפות בכוונה תחילה כנגד אזרחים ישראליים והדגיש שכל הפעולות שמטרתן להפיץ טרור בקרב אוכלוסיה אזרחית מהוות הפרה ברורה של החוק ההומניטרי הבינלאומי. הוא מכיר בזכותה של ישראל לנקוט באמצעים להבטיח את בטחון אוכלוסייתה. עם זאת, אמצעים אלה חייבים לכבד את התקנות הרלוונטיות של החוק ההומינטרי הבינלאומי."

ההודעה הפומבית של נשיא הצל"א, ד"ר ג'קוב קלנברגר, מתאריך 3/12/2003, מבהירה היטב את עמדת הצל"א בנושא זה:

"אני משוכנע שניתן להבטיח את בטחון המדינה ללא הפרת הנורמות הבסיסיות של החוק ההומניטרי, שניתן לשלוט בשטח תוך כיבוד האוכלוסיה החיה בו, ושניתן לעצור אנשים המסכנים את שלום הציבור תוך כדי שמירה על שלומם הגופני והרוחני וללא רמיסת כבודם. אין ספק שכולנו מסכימים שפעולות טרור מהוות סתירה גמורה לעקרונות ההומניטריים היסודיים ואנו מאוחדים בגינוי טבח של אזרחים באמצעות מעשים נפשעים כאלה. אני משוכנע שאנו גם מסכימים שעלינו להמנע מלהסחף בניגוד לרצוננו, או באמצעות נקיטת אמצעי דיכוי מוגזמים, לדינמיקה של התעלמות מהחוק, ובמיוחד מהחוק ההומניטרי."

התקפות על אזרחים וחיילים פצועים מהוות הפרה של האמנות, ללא קשר אם היה שימוש בסמל רשמי או לא. גם אגודת הסהר האדום הפלשתינאי אינה אגודה מוכרת, אך מסיבות שונות מאלה של מד"א. שתי האגודות נמצאות במעמד של משקיפים ועובדות בצוותא עם מרכיבים אחרים של הצלב האדום, כמו גם האחת עם השניה.

למידע נוסף - ראו את האתר של צל"א.

אנטונלה נוטרי, דוברת הצל"א הבינלאומי, 18/3/2004

 

עורך 'דרכי תקוה':

ההצהרות הנ"ל שופעות רצון טוב, אך האם הן עונות על השאלה הפשוטה: למה שלא יכירו - אפילו במסגרת "הפתרון" המוצע - בסמל היהודי-ישראלי כסמל מגן רשמי, במעמד שווה לסמליהם של הנוצרים והמוסלמים?


חזרה למאמר הנוכחי