מאמר מאת ד"ר יצחק חיות-מן

[תגובות מתקבלות ברצון בפינת הדיאלוג]

גישה חדשה להר הבית

לאחרונה, התפרסמו שוב בתקשורת "תחקירים" על הסכנה הממשית מהכנות של גורמים שונים לפגוע ב"מסגדי הר-הבית" - כאשר הכוונה היא בעיקר לכיפת הסלע (ב"הארץ" קראו לה "מסגד עומר"), שהפכה לסמל הלאומי של הפלשתינאים, ובמידה רבה מקובלת כסמל של ירושלים.

כמי שסוגיות הר-הבית הן מעיקר מעייניו מזה שנים רבות, מצאתי את הפרסומים האלה מאכזבים ומעידים על הבורות השוררת בנושא. אילו השכילו הכתבים, ובעקבותיהם ציבור הקוראים, להתייחס לכיפת הסלע לא כבעיה אלא כמושא לאהבה, יכלו להראות לקנאים המסוכנים כי הרס כיפת הסלע הוא הדבר הטפשי ביותר שיכלו להעלות על דעתם. הבעיה האמיתית היא כי רוב המידע הנמסר בנושא הר הבית הוא יותר בגדר אמונות טפלות מאשר מחקר.

אזכיר רק אחדות מאותן אמונות מושרשות:

1) כיפת הסלע היא "מסגד עומר".

לא נכון. מסגד עומר הוא המסגד הסמוך לכנסיית הקבר, רחוק מהר הבית. זו אינה רק טעותם של עתונאים שטחיים, ואפילו זאב וילנאי לקה בה.

2) כיפת הסלע היא מסגד.

לא, היא כלל לא מתוכננת כמסגד. ידוע כי מתכנניה - והמזמין - חשבו עליה במונחים של כינון מקדש שלמה. בעומק העניין תוכנן כאן מתקן לשילוב בין-דתי לזמנו ומוקד שרות לעסקי יום-הדין.

3) כיפת הסלע ניצבת היכן שעמד בית המקדש.

ספק רב אם זה נכון. האדריכל טוביה שגיב הביא שש ראיות בלתי תלויות שהמקדש עמד במקום אחר במתחם הר הבית. אך אף אחד בממסד הארכיאולוגי אינו מוכן להתייחס לכך.

4) הבית השלישי צריך להיות בצורת מקדש הורדוס.

פתטי. בנבואת יחזקאל למקדש העתיד לבוא, מוצג מקדש ששטחו חופף לשטח העיר העתיקה כולה. ההגיון אומר שבתקופת הגלובליזציה ראוי שהעיר העתיקה כולה תשמש כמקדש עולמי.

5) כינון המקדש הוא (כפי שטענו בתקשורת כמה מ"נערי הגבעות") עניינה של היהדות כנגד "הישראליות".

בדיוק להפך. היהדות הרבנית צמחה כתחליף למקדש והיא רגילה להסתדר בלעדיו. סביר שהיא תעשה הכל כדי שבניין המקדש לא יתרחש. ואילו הישראליות אינה חופפת ליהדות (יהודה הוא רק חלק בישראל), בדיוק מכיוון שהיא מכילה צבורים (ואם תרצו - שבטים) שאינם מקיימים את הדת היהודית. הישראליות זקוקה באופן קיומי למקדש-השלמה בין אותם שבטים-נצים כדי לעשותם לעם אחד, והמקום הנכון לכך הוא בירושלים.

6) אפשר להרוס את כיפת הסלע.

לא מעשי. אדריכל נבון יודע שהדרך לבנות מבנה שיאריך ימים הוא לעשותו מספיק יפה, שחזקה על הדורות הבאים שיתחזקוהו ויחדשוהו. כיפת הסלע היפה כל כך כבר קרסה מספר פעמים ונבנתה מחדש, וגם הצלבנים שיכלו להרסה לא עשו זאת. וודאי שאם יינזק המבנה בימינו, יחודש מייד, ומדינת ישראל מן הסתם תתחנן לשלם עבור כך.

7) המקדש חרב ויש לבנותו מחדש מתוך פינוי השטח.

מצטער להביך כל כך הרבה יהודים טובים, אבל בבניין כיפת הסלע כבר הושלמה - בעיר העתיקה בירושלים - התבנית האידיאלית של המקדש של מעלה, כך שהמקדש ניצב כבר יותר מאלף ומאתיים שנה, מוכן ומזומן להתחיל לפעול - כאשר ישכילו כל הצדדים להבחין במה שנמצא מול עינינו.

אני יכול להסכים עם עמדתו של הרב אריאל כי 'כאשר לבורא העולם אין מקום לשים את שכינתו בהר הבית לא תהיה לנו מנוחה'. גם הקוראן מסכים כי המנוחה האמיתית היא ה"שכינא" - השכינה. אך אפשר שהמסקנות מכך הן דווקא הפוכות מאלו שלהן מטיפים הרב אריאל ונוער הגבעות.

אסמכתאות לחלק מהקביעות הבלתי-שגרתיות שהובאו לעיל נמצאות ב'אתר התקוה' - www.thehope.org

עדות לעניין הבינלאומי בתוכניות לעתיד הר הבית בכתבה גדולה ב- Wired Magazine (כתב-עת שלו רבע מיליון מנויים).

ד"ר יצחק חיות-מן, סייבר-ארכיטקט, 24/2/2005


חזרה למאמר הנוכחי