מאמר מאת ד"ר יצחק חיות-מן

[תגובות מתקבלות ברצון בפינת הדיאלוג ]

פיצוץ בדרך עזאזל

לא מזמן זעזע פיצוץ נורא את משרדי שבדרך עזה, ירושלים. סרתי למתחם הזמני שסומן בפסי זהורית סביב הרכב שאוכל באש, וסביבו אנשי זק"א המכהנים באיחוי גופות הקורבנות, וסביבם שירותי הנלווים-הלוויים השונים, כולם פועלים בזריזות כבתוך שגרת פולחן, וכששבתי חשבתי:

עוד פיצוץ בדרך היורדת לעז(אזל)... האפשר שחבוי כאן איזה מסר? הבחנתי בכמה היבטים:

1. אופן ההריגה - לא בהסתר ובחשאי נעשה הרצח אלא בפרהסיה ובקול נפץ אדיר; בפירוש מיצג (אומנותי?) המכוון ליצור מקסימום רעש תקשורתי. זו איננה רק רצחנות לשמה. יש כאן גם משהו פולחני הנעשה ומוצדק בשם אללה, וגם ניסיון תקשורת - שאולי יכול להיעשות באופן יעיל יותר ללא שפיכות דמים המקבעת לשנאה.

2. מקום האירוע: "דרך עזה" - אל "דרך ארץ פלשתים" ההיסטורית (ראה פרשת השבוע "בשלח"), ועיר פלשת-פלשתין של היום. מסלול הדרך העתיקה העוברת בציר גיאוגרפי הראוי לעיון (מערב-דרום-מערב, בערך בציר גיזה-כיפת הסלע). זה הציר הקדמוני של יחסי יהודה ויוסף, של דרך ארץ פלשתים והירידה מצרימה, ושל התשובה בכיוון ציון.

פינת ארלוזורוב - מוסיפה אזכור להתנקשות ולמלחמות אחים.

3. זמן האירוע - ימים ספורים לפני חג-הקורבן המוסלמי, מעצים את הקשרו הטקסי-דתי. מתברר שוב כי קורבנות אדם נדרשים גם היום - ובאופן טקסי ופומבי.

משל למה פיגוע זה דומה?

לטקסי קורבנות קדמונים של שעירים (צעירים) העולים בגורל - אם לעזאזל או אם ליהב האל. חלוקה זו מציבה את האירוע על ציר חד ומדויק המוריד - מצד אחד - לעזה, או מצד שני - מעלה, להר המוריה.

ויש מסלול מאוד ברור ומפורש כאן:

עזזאל => אל עזה => פלשת => פלשטינה => שטנה => טכס שטני => פלש-שטן. הנחש הבולע את זנבו ויוצר מעגל קסמים המידרדר ויורד ועוקד את כל תושבי הארץ הזאת.

ואנו, אם ברצוננו לבחור ולא להיות עבדי הגורל, נוכל לבחור את כיוון העלייה ולא את ההידרדרות.

וכך, בשלהי הפיגוע ברחוב עזה אני חושב על המקדש כחלופה לפירוק השטנה הרצחנית-פולחנית. לו הבטיחוני שקורבנות בהמה במקדש יחסכו את קורבנות האדם, הייתי אולי מצטרף למפגינים החב"דניקים. אך דייני במקדש ווירטואלי מחודש. את הרקע הרעיוני לו ניתן לראות באתר "התקוה", מחשבות ראשוניות על המקדש הווירטואלי (מלפני כעשור) בכתובת www.thehope.org/vt-build.htm. לתוכניות עדכניות על סף פרסום (Wired Magazine, April 2004) - נא להתקשר למחבר.

ד"ר יצחק חיות-מן, סייבר-ארכיטקט, 12/02/2004


חזרה למאמר הנוכחי